Monday, 1 June 2009

Prof. Ir. Dr. Azraai Kassim appointed Deputy Vice Chancellor (Academic & International) of UTM

Skudai, March 31st: Prof. Ir. Dr. Mohd. Azraai Bin Kassim has been appointed as the new Deputy Vice Chancellor of Academic and International of Universiti Teknologi Malaysia effective April 1st 2009.

Mohd. Azraai who was the Dean of Internationalization Affairs replaced Datin Prof. Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir whose last day in office was on March 31st 2009.


Mohd. Azraai holds a PhD in Environmental Engineering from University of Newcastle, a Master of Science in Civil and Health Engineering and Bachelor of Science in Civil Engineering from University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), United Kingdom.


Before his present appointment, he has been entrusted with many important positions in UTM. Such as Head of Environmental Engineering Laboratory from 1985 to 1987, Head of Environmental Engineering Department from 1992-1994, Deputy Dean of Academic from September 1994 to Jun 1997, Deputy Dean of Research and Post Graduate in the Faculty of Civil Engineering (FKA) from July 1997 to October 1997 and Dean of FKA from October 20th 1997 to December 6th 2000.


Besides his contributions at faculty level, he has also held various UTM senior positions such as the Deputy Vice Chancellor of Development from December 7th 2000 to December 6th 2003 and the Dean of School of Professional and Continuing Education (SPACE) from January 12th 2004 until February 29th 2008.


Apart from his excellent academic career in UTM, Mohd. Azraai is also a member of several professional bodies such as the International Water Association (IWA), Environmental Management and Research Association of Malaysia (ENSEARCH), Environment Professionals Register of Malaysia (EPRM) and Institution of Engineers Malaysia (IEM).


He also served as Environmental part-time consultant at Pakar Management Technology Sdn. Bhd. from November 1993 to November 1995 and Euro-Circuit Technology Sdn. Bhd. from December 1995 until now.

Tuesday, 26 May 2009

Sunday, 24 May 2009

Outcome Bukan Output, Budaya Bukan Sijil

Berita Harian (Rencana- Minda Lestari), Jumaat 8 Mei 2009Dr. Zaini Ujang (zaini@utm.my)ELBERT Einstein (1879-1955) pernah menyebut pendidikan ialah apa yang masih ‘terbaki’ selepas seseorang lupa apa yang dipelajari di sekolah. Bagi beliau, nilai pendidikan bukanlah ‘output’ tetapi ‘outcome’ daripada satu proses panjang membabitkan pelbagai dimensi dan institusi. Beliau tidak keseorangan mendefinisikan makna pendidikan sedemikian, iaitu tanpa terikat kepada proses formal, hasil secara jangka pendek atau proses persijilan semata-mata.


Malah, ramai sarjana Barat setanding Einstein mentakrifkan pendidikan dari segi natijah atau dampak proses dan budaya ilmu. Dalam banyak situasi, makna output setara dengan petunjuk pencapaian utama (KPI) bersifat jangka pendek dan sederhana.


Dari segi pengajian tinggi misalnya, KPI dinilai dari segi tahap pengijazahan seperti bilangan pelajar peringkat lepas ijazah; kemantapan akademik seperti bilangan staf berkelayakan PhD; hasil aktiviti akademik seperti jumlah harta intelek, jumlah dana penyelidikan dan pembangunan (R&D), senarai kertas akademik dalam jurnal antarabangsa; dan hasil proses pengajian seperti jumlah graduan bekerja.


Semua ini diukur dalam tempoh satu semester atau satu tahun akademik. Memang petunjuk jangka pendek dan sederhana penting sebagai barometer pelaksanaan pelbagai dasar dan penambahbaikan segera dan strategik. Namun demikian, kita jangan pula melupakan hakikat bahawa outcome lebih penting daripada output dalam bidang pendidikan.


Sekadar menggunakan output sebagai petunjuk untuk menilai sesuatu proses dan mengukur pencapaian sesebuah institusi bermakna kita mengehadkan ruang sekali gus tidak menggunakan perspektif menyeluruh, holistik dan dampak budaya.


Pada hemat saya inilah antara inti pati penting ucapan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-10 28 April lalu. Secara khusus Najib menyebut bahawa penjawat awam perlu melakukan anjakan modenisasi paradigma dan struktural, antara lain, beralih daripada budaya ‘output’ atau kesan nyata semata-mata kepada mementingkan aspek ‘outcome’ atau dampak keberhasilan secara holisitik.


Dengan kata lain, pencapaian KPI yang bersifat jangka pendek dan sederhana seperti keupayaan membelanjakan dana, pembinaan infrastruktur fizikal dan jumlah graduan dalam tempoh tertentu - jika dilihat dalam konteks pengajian tinggi, masih belum cukup untuk memastikan bidang pendidikan mencapai dampak menyeluruh dan cemerlang.


Hal ini lebih ketara kerana ‘outcome’ dalam konteks pengajian tinggi perlu dinilai dari segi pencapaian pendidikan secara keseluruhan, iaitu selepas seseorang pelajar mengikuti pengajian dari peringkat rendah, menengah dan tinggi. Pengajian tinggi adalah peringkat terakhir pendidikan formal seseorang pelajar.


Maka ‘outcome’ perlu dilihat secara jangka panjang, tidak terhad kepada ukuran dan statistik jangka pendek tanggungjawab sesebuah kementerian saja. ‘Outcome’ itu perlu dijalinkan dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.


Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


Makna ‘insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani’ sukar diukur dengan sesuatu petunjuk ‘outcome’, apatah lagi ‘output’ atau prestasi tahunan atau jangka pendek. Bagaimanapun, ramai sarjana menggariskan ‘outcome’ pendidikan dinilai dari segi keinsanan yang tidak semestinya sama dengan ‘outcome’ organisasi seperti sekolah, universiti atau kementerian.


Oleh itu pencapaian pendidikan secara holisitik dan bersepadu juga sebagaimana terungkap dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu dinilai secara sepadu membabitkan pelbagai agensi, kementerian dan organisasi lain, sekiranya mahu dilihat dari perspektif ‘outcome’. Jika tidak, pencapaian itu dikhuatiri terhad kepada ‘output’ organisasi saja, sekali gus tidak menyerlahkan aspek keinsanan, sebaliknya lebih kepada penilaian instrumen seperti kecekapan dan kemantapan organisasi.


Dari segi intelek, menurut Malcom S. Forbes (1919-1990), tujuan pendidikan ialah menggantikan minda yang kosong dengan minda terbuka. Tun Abdullah Ahmad Badawi pula meletakkan minda kelas pertama sebagai matlamat dalam konteks Malaysia. Hal ini perlu dijadikan satu ‘outcome’ utama proses pendidikan kita. Selain itu, kita juga masih belum berjaya menyemarakkan budaya ilmu.


‘Outcome’ dari segi kualiti insan ialah kemantapan fikiran, keupayaan berhujah, kesantaian berkomunikasi mengikut pelbagai dimensi dan perspektif, pencinta ilmu dan pemburu kebenaran, warga budiman, minda lestari, berbudaya tinggi, berperwatakan mulia dan mahir dalam pencarian ilmu. Dengan kualiti ini maka graduan mampu mengharungi pelbagai situasi dan memasuki pasaran kerja dengan lebih selesa dan berdaya saing.


Perlu difahami dari aspek organisasi bahawa ketika ini peranan universiti, termasuk di kebanyakan negara maju, sama ada disengajakan, disedari atau terpaksa pasrah kepada realiti semasa - telah mengecil kepada proses pengijazahan dan penyelidikan saja. Universiti juga nampaknya semakin tersudut dalam konteks pembinaan minda kelas pertama dan pembudayaan ilmu yang tulus.


Hal ini berlaku kerana banyak universiti terlalu terikat kepada aspek ‘output’ jangka pendek semata-mata, seperti perkembangan program akademik relevan situasi semasa, terutama berkaitan permintaan pasaran kerja.


Kadangkala, dapat dirasakan betapa menjadi pensyarah atau ahli akademik tidak lagi memerlukan kemantapan intelektual dan kesegaran idealisme akademia. Yang diperlukan ialah kecekapan mengurus, kebijaksanaan mengelola, sikap positif terhadap kerjaya di samping pengetahuan khusus pada peringkat ijazah PhD.


Aspek menjurus kepada pembinaan minda kelas pertama dan pembudayaan ilmu seperti wacana, diskusi, ‘kegilaan membaca dan menulis’ dan persekitaran mesra intelektualisme tidak lagi menjadi keasyikan, trend dan aset penting. Bahkan personaliti sedemikian tidak lagi menyerlah di kampus, malah nampaknya semakin pupus melawan arus masa.


Tidak ada lagi debat atau diskusi ilmiah mengenai isu pokok membabitkan perkembangan semasa dalam arena politik, ekonomi, sosial, sains atau teknologi. Kalaupun ada, jarang sekali dianjurkan dengan segala macam syarat dan perkiraan supaya tidak bersifat sensasi dan sensitif. Akhirnya aktiviti kampus yang sepatutnya meriah ilmu menjadi hambar dan lesu sehingga menyebabkan apa saja yang dianjurkan atas nama semarak ilmu dan budaya ilmu dilihat daripada perspektif ‘output’ jangka pendek, umpamanya keperluan kredit dan memenuhi waktu CPD.


Persoalan ini penting untuk kita wacana segera kerana ‘outcome’ dan kemajuan ilmu dan kualiti pengajian tinggi bersifat budaya dan citra karisma, dan tidak mampu diukur dengan perbandingan angka semata-mata. Kemajuan ilmu yang sebenar dalam konteks sesebuah komuniti intelektual tersurat menerusi kualiti jiwa, minda, aspirasi, cara hidup dan kemahiran yang dibangunkan dalam diri setiap warga kampus.


Barangkali gurindam Raja Ali Haji, tokoh pemikir Johor-Riau abad ke-19 masihi mungkin relevan untuk dijadikan petunjuk prestasi ‘outcome’ pendidikan:

> Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa,
> Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia.
> Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia.
> Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu.
> Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal.
> Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.


Profil Penulis: Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini Ujang ialah Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan penulis buku Memperkasa Budaya Ilmu (UTM Press, 2009).

TAZKIRAH......

5 WASIAT DARI ALLAH S.W.T. KEPADA RASULULLAH S.A.W

Dari Nabi S.A.W., "Pada waktu malam saya diisrakkan sampai ke langit, Allah S.W.T telah memberikan lima wasiat, antaranya :

v Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia kerana sesungguhnya Aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau.

v Jadikan cintamu kepada-Ku sebab tempat kembalimu adalah kepada-Ku.

v Bersungguh-sungguhlah engkau mencari syurga.

v Putuskan harapan dari makhluk kerana sesungguhnya mereka itu sedikitpun tidak ada kuasa di tangan mereka.

v Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajjud kerana sesungguhnya pertolongan itu berserta qiamullail.


Ibrahim bin Adham berkata, "Telah datang kepadaku beberapa orang tetamu, dan saya tahu mereka itu adalah wakil guru tariqat. Saya berkata kepada mereka, berikanlah nasihat yang berguna kepada saya, yang akan membuat saya takut kepada Allah S.W.T. Lalu mereka berkata, "Kami wasiatkan kepada kamu 7 perkara, iaitu :

Ø Orang yang banyak bicaranya janganlah kamu harapkan sangat kesedaran hatinya.


Ø Orang yang banyak makan janganlah kamu harapkan sangat kata-kata himat darinya.


Ø Orang yang banyak bergaul dengan manusia janganlah kamu harapkan sangat kemanisan ibadahnya.


Ø Orang yang cinta kepada dunia janganlah kamu harapkan sangat khusnul khatimahnya.


Ø Orang yang bodoh janganlah kamu harapkan sangat akan hidup hatinya.


Ø Orang yang memilih berkawan dengan orang yang zalim janganlah kamu harapkan sangat kelurusan agamanya.


Ø Orang yang mencari keredhaan manusia janganlah harapkan sangat akan keredhaan Allah daripadanya."

Saturday, 23 May 2009

PENGURUSAN KEWANGAN...

PENGENALAN

Mengurus wang anda membolehkan matlamat kewangan anda tercapai seperti membeli rumah, menyimpan wang untuk membiayai pelajaran anak-anak atau merancang untuk persaraan. Apa yang perlu hanyalah membuat sedikit perancangan dan mengurus hal kewangan anda dengan betul. Halaman web ini memberi panduan kepada anda tentang prinsip-prinsip asas belanjawan dan membolehkan anda mengorak langkah ke arah kebebasan kewangan melalui tip-tip perancangan kewangan.

PERANCANGAN KEWANGAN YANG BAIK

Bank Negara Malaysia menerusi Program Pendidikan Pengguna yang bertujuan meningkatkan tahap celik kewangan pengguna juga menitikberatkan amalan perancangan kewangan yang baik dan tabiat menyimpan wang khususnya di kalangan pelajar sekolah, kaum wanita dan golongan pekerja.

SELANGKAH DEMI SELANGKAH KE ARAH AMALAN PERANCANGAN KEWANGAN YANG BAIK

Perancangan kewangan adalah penting, walau banyak mana sekalipun pendapatan kita. Rahsianya ialah mengetahui di mana anda sekarang, hendak ke manakah anda pada masa hadapan dan bagaimana untuk sampai ke sana. Anda boleh menambah nilai wang anda jika anda dapat mempelajari bagaimana untuk menguruskannya secara berhati-hati, seperti:

• Mengetahui apa hendak dibuat dengan wang anda

• Mengetahui ke mana perginya wang anda

• Mengenal pasti tabiat anda berbelanja

• Membentuk satu rancangan perbelanjaan yang cermat

• Berbelanja secara berhemat dan mengikut kemampuan anda

• Menyimpan wang sedikit demi sedikit untuk masa depan anda

Pandangan semua ahli keluarga khususnya anak-anak, hendaklah diambil kira semasa membuat keputusan berhubung dengan perancangan kewangan anda. Ini akan menjadikan anda lebih akur dengan rancangan perbelanjaan anda dan juga membantuanak-anak membentuk kemahiran dalam hal perancangan kewangan pada peringkat umur yang masih muda lagi.

Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil dalam merancang kewangan anda:

Langkah 1 - Menentukan Matlamat Kewangan Anda

Langkah 2 - Menjejaki Ke Mana Perginya Wang Anda

Langkah 3 - Menilai Cara Anda Berbelanja

Langkah 4 - Menulis Rancangan Perbelanjaan Anda

Saturday, 28 March 2009

JABATAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UTM 08/09

ORGANISASI JABATAN

PENGERUSI JABATAN
Mardhiyah Syahida Bt BerhanuddinTIMBALAN PENGERUSI JABATAN
Nasriah Hanis Bt Saiful Bahari


EXCO JABATAN (Setiausaha Jabatan)
Izam Ikhwan B KamaruddinEXCO JABATAN (Bendahari Jabatan)
Wong Yie Sing


PENASIHAT RAKAN JABATAN (Naib Presiden - Fakulti)
Muhammad Zaki B Omar
Pada mulanya, MPPUTM sesi 08/09 ini telah mencadangkan beberapa program di bawah jabatan untuk dilaksanakan di kampus ini, dengan kerjasama persatuan-persatuan atau kelab akademik lain.


5 Cadangan Program JAPMI tersebut ialah:

v Kem Motivasi Mahasiswa

- 18 & 19 JULAI 2009

v Slot “Talk with Motivator – TAMBAH NILAI DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN”

- 27 jun – 5 julai 2009 (Slot MHS SEM I 09/10)

v Seminar Penerangan“Research University”

- Bergantung kepada fakulti

v Festival Buku & Simposium Tokoh Intelek

- 15, 16, 17 Julai 2009 (Rabu, Khamis, Jumaat)

v Kempen budaya membaca

- Sepanjang Semester I 09/10


Program yang telah dijalankan di jabatan ini ialah:

1) RESEARCH WORKSHOP...pada 4 Mac 2009 / Sasaran Pemimpin Perwakilan Pelajar & Pemimipin Kolej / Persatuan

2) Program susulan REAL UNDERGRADUATE CONFERENCE....pada 15 Mac 2009 / Dengan penglibatan Mahasiswa & Mahasiswi UTM